Algemene Voorwaarden

december 2017

Reservering en betaling
Reserveringen zijn definitief op het moment van bijschrijven op de bankrekening
van 50% van het totale boekingsbedrag, onder vermelding van
de in- en uitcheckdatum.
Op de dag van incheck dient de totale som te zijn
voldaan door bijschrijving op de bankrekening of door contante betaling. Er is
geen pinautomaat voor handen.
Bij afzegging wordt het reserveringsbedrag
gestorneerd danwel terugbetaald zodra er een definitieve boeking is gedaan voor
de zelfde periode.
Van deze regel kan alleen worden afgeweken na
uitdrukkelijke en schriftelijke overeenstemming met de uitbater.

Huisregels
Roken is toegestaan, buiten de accommodatie
Verblijf van huisdieren is alleen mogelijk na
vooroverleg.
Welkom geschenk is duidelijk aangegeven en gratis voor de
gast.
Alle niet roerende zaken in de accommodatie kunnen de gasten zich
toeeigen na betaling  van de koopsom aan de uitbater.
Bij overlast, buiten wettelijk, in strijd met geldende normen en gedragingen
handelen,  veroorzaakt
door de gast(en) is de accommodatie uitbater gerechtigd,
verder gebruik/de
toegang  van de accommodatie/faciliteiten/wifi te ontzeggen.
Er is geen recht op restitutie van reeds betaalde overnachtingen, ontbijten, arrangementen
en andere betalingen.
Bij veroorzaakte schade dient deze direct gemeld te worden aan de eigenaar.
Schade dient direct vergoed te worden aan de
eigenaar.
Bij gebruikmakend van het voorhanden zijnde kookgerei, dient schade zoals door vet, rook,
geur of inbranden op en rond de kookplaats te voorkomen en schoon gehouden.
Na gebruik van servies, bestek, kookgerei en keukenmiddelen dient die schoon
achtergelaten te
worden.
De gasten zorgen via eigen verzekering gedekt te zijn tegen schade
vooroorzaakt door o.a. brand, diefstal, roekeloos gedrag, onheil van
buitenaf.
Schade ontstaan door overmacht zoals stroomuitval, overstroming, natuurgeweld,
vallen buiten de aanspakelijkheid van de uitbater. De gast dient voor zover bij
machte, ten alle tijden schade aan lijf en goed te voorkomen.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.